Thursday, September 23, 2010

Pembahagian Jin dan Manusia

Imam Zamaksyari di dalam bukunya "Rabiul Abrar" menjelaskan: "Allah SWT menjadikan makhuk yang bernyawa menjadi empat kelompok,iaitu :

a. Malaikat
b. Syaitan
c. Jin
d. Manusia

Keempat-empat kelompok itu dibahagi menjadi 10 bahagian. 9 bahagian ialah malaikat manakala yang 1 bahagian adalah syaitan, jin dan manusia.

1 bahagian ini dibahagi lagi menjadi 10 bahagian. 9 bahagian adalah syaitan dan 1 bahagian adalah jin dan manusia.

Jin dan manusia dibahagi lagi menjadi 10 bahagian. 9 bahagian ialah jin dan 1 bahagian adalah manusia

Oleh itu, keramaian manusia berbanding dengan keramaian jin hanya 1/10 sahaja.

No comments:

Post a Comment